1 dan

EGZAMINY TEORETYCZNE
 • Massaji – Masaż = egzamin obejmuje ogólne wiadomości dotyczące rodzajów i wykonywania masażu oraz podstawowe umiejętności z zakresu najprostszych technik masażu,
 • Tanto-jutsu – Sztuka walki nożem = egzamin obejmuje ogólne wiadomości i podstawowe umiejętności z zakresu “Sztuki walki nożem”,
 • Karate-dō supotsu – Egzamin obejmuje wiedzę ogólną dotyczącą powstania, celów i głównych różnic między Karate-dō a formą sportową tej sztuki walki,
 • Goshin-jitsu-no-kata (go-pięć, shin-nowy, jitsu-sztuka, zastosowanie) – zestaw chwytów samoobrony opracowanych przez ekspertów Kodokan = egzamin obejmuje teoretyczną i praktyczną znajomość sklasyfikowanych w grupy obron przed napastnikiem nieuzbrojonym i uzbrojonym,
 • Kyojuho – Organizacja i kierowanie = egzamin dotyczący ogólnych wiadomości z zakresu i zasad prowadzenia podstawowych jednostek szkoleniowych – wymagania na stopień 10 kyū w Karate-dō Tsunami,
 • Kata-no bunkai = egzamin dotyczący ogólnych wiadomości na temat Kata, które występują na egzaminie technicznych na stopień 1 Dan oraz umiejętności analizowania i interpretacji tych form,
 • Waza – technika = porównanie techniki z zakresu najniższych stopni w 3 wybranych stylach/szkołach Karate,
 • Ronbun-no shinsa – obrona rozprawy mistrzowskiej = egzamin, podczas którego Uke przedstawia przygotowany temat – uzgodniony z Yūdansha Karate-dō Tsunami.
PION KATA
 • Kata stylowe = po jednym kata z 3 różnych styli/szkół karate np.: Shōtōkan, Wado-ryū, Matsubayashi-ryū. Jedna z prezentowanych form – Kata – odpowiada “pionowi form” (np.: Shōtōkan) prezentowanych przez Uke od stopnia 8 kyū wybranego stylu.
 • Kata Karate-dō Tsunami = forma Karate-dō Tsunami, której znajomość jest wymagana na stopień szkoleniowy 1 dan – SAN SAO (jap. trzy kije).
 • Kata kobudō = forma Karate-dō, w której występuje kobudō.
 • Tokui kata ichi-dan = prezentacja formy własnej bez użycia broni (minimum 20 technik).
PION KATA-NO BUNKAI
 • Interpretacja jednej formy, dowolnie wybranej spośród wcześniej prezentowanych na stopień 1 dan. Przeciwników do tej interpretacji wybiera Uke.
PION KUMITE

Yakusoku-kumite = prezentacja wymaganego materiału odbywa się po przez wykonanie na przemian z przeciwnikiem 10-ciu ataków i 10-ciu obron. W obronie występuje minimum 5 technik, aż do pełnego wyeliminowania przeciwnika. Prezentacja walki odbywa się z zachowaniem odpowiedniego dystansu (bez kontaktu).

Dankai | System stopni

Współpraca

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Nota prawna

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrował nazwę Karate-dō Tsunami®,
jako nazwę własną Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami®.