10 kyū | lekcja 19

Shiki (ceremonie)

Jedną z najważniejszych części treningu są ceremonie (jap. shiki), które rozpoczynają i kończą każdy trening. Ceremonie są oznaką poddania się formule treningu i przebieg ich niejako narzuca na karateka odizolowanie się od spraw codziennych i skupienie się na celach jakie postawił sobie rozpoczynając „doskonalenie się”.

Ceremonie w sali treningowej (jap. dō-jō) zawsze rozpoczyna najstarszy stopniem podając komendę Shiki! Po tej komendzie ćwiczący ustawiają się w szeregi i rzędy zachowując odpowiednie odległości między sobą. Ustawienie to również nie jest przypadkowe. Zaczynamy od prawej strony i najstarszego stopniem, do strony lewej i najmłodszego stopniem. Kolejność wykonania jest następująca:

Tachi-zen! (komenda najstarszego stopniem studenta) – wszyscy stają w pozycji musubi-dachi. Kiedy prowadzący usiądzie w pozycji seiza, najstarszy student podaje komendę,

Zazen!, po której wszyscy ćwiczący przechodzą do pozycji seiza.

Shomen-ni rei! – (komenda prowadzącego). Wszyscy jednocześnie wykonują za-rei. Jest to ukłon, którym wyrażamy szacunek dla wszystkich osób, które włożyły pracę w kształtowanie i rozwój Karate.

Sensei-ni rei! – (komenda najstarszego stopniem studenta), po której wszyscy studenci wykonują zarei. Po chwili za-rei wykonuje również prowadzący zajęcia. Jest to ukłon, którym wyrażamy szacunek i podziękowanie instruktorowi (w tym wypadku instruktorowi posiadającemu stopień mistrzowski – sensei – jap. mistrz, nauczyciel) za czas i wysiłek włożony przez niego w kształcenie studentów.

Otogai-ni rei! – (komenda najstarszego stopniem studenta). Jest to ukłon, którym wyrażamy podziękowanie współćwiczącym za możliwość praktycznej nauki. Kolejną czynnością jest rozpoczęcie medytacji po komendzie najstarszego stopniem studenta,

Mokuso! Medytacje mają na celu oderwanie nas od problemów dnia codziennego. Komenda:

Yame! (wypowiedziana przez prowadzącego) kończy medytację.

Kiritsu! (powstań) jest ostatnią komendą najstarszego stopniem studenta, po której wszyscy ćwiczący wstają i wykonują yōi zaraz po wykonaniu przez prowadzącego.

Kolejność na koniec treningu ceremonii jest trochę zmieniona. Najpierw w pozycji seiza odbywają się medytacje, a dopiero po tym wykonujemy ukłony, ale dokładnie w takiej samej kolejności, jak na początku treningu. Medytacje na końcu treningu służą głównie do jego podsumowania oraz uspokojenia pracy naszego organizmu. Oczywiście ceremonie wykonujemy zawsze, bez względu na to, gdzie odbywał się trening i ile osób brało w nim udział.

Całość ceremonii trwa od 5 do 12 minut, w zależności od stopnia zaawansowania ćwiczących. Wszystkie komendy są zapisane z wykrzyknikiem. To nie przesada. Każda komenda ma być wypowiedziana głośno, tak aby wszyscy ćwiczący ją usłyszeli.

Prowadzący staje do musubi-dachi. Najstarszy stopniem podaje gośno komendę Tachi-zen!
Prowadzący przechodzi do pozycji sei-za.
Dopiero teraz najstarszy stopniem podaje komendę Za-zen!
Wszyscy ćwiczący przechodzą jednocześnie do pozycji sei-za.
Prowadzący odwraca się w stronę kakemono i podaje komendę Shomen-ni rei!
Ten ukłon wykonują wszyscy w tym samym momencie.
Prowadzący obraca się w kierunku ćwiczących.
Najstarszy stopniem podaje komendę (w zależności od posiadanego stopnia przez prowadzącego zajęcia np. Sensei-ni rei – tutaj) Gakusei-ni rei!
Prowadzący natychmiast odpowiada ukłonem do ćwiczących.
Najstarszy stopniem podaje komendę Otogai-ni rei! i wszyscy w grupie wykonują ukłon razem. Ważne jest jednak to, że podnoszenie głowy do góry odbywa się w ostatnich dwóch ukłonach według starszeństwa stopni. Ukłon również wykonuje prowadzący.
Kiedy prowadzący rozpoczyna za-zen najstarszy stopniem podaje komendę Mokuso! Chwilę medytacji kończy komenda prowadzącego Yame!
Następnie prowadzący z pozycji sei-za przechodzi do musubi-dachi.
Najstarszy stopniem podaje komendę Kiritsu! i wszyscy przechodzą do pozycji musubi-dachi.
Wszystkie elementy ceremonii należy wykonywać niezwykle starannie.
Po wykonaniu przez prowadzącego yōi wszyscy w grupe również je wykonują.
Na zakończenie ceremonii następuje wymiana ukłonów.
Wykonanie ceremonii to także trening naszej wewnętrznej dyscypliny. Dopóki prowadzący nie oddali się
ze swego miejsca, nikt z ćwiczących tego nie robi.

Nowe słowa

  • Shiki! = komenda do ustawienia się w szeregi i rzędy według starszeństwa sopni. Najstarszy po prawej na początku, najmłodszy stopniem na końcu.
  • Tachi-zen! = Uwaga! (komenda do rozpoczęcia już ceremonii)
  • Zazen! = Siadać (komenda do przejścia do pozycji seiza)
  • Shomen-ni rei! = Ukłon – podziękowanie dla wszystkich pokoleń karateka
  • Sensei-ni rei! = Ukłon – podziękowanie dla nauczyciela za jego pracę
  • Otogai-ni rei! = Ukłon – podziękowanie dla współćwiczących za ich pracę i wysiłek
  • Mokuso! = komenda do rozpoczęcia medytacji
  • Yame! = komenda do zakończenia medytacji
  • Kiritsu! = powstań! komenda do przejścia do pozycji musubi-dachi

Nota prawna

Wszystkie zaprezentowane tutaj materiały mają na celu zachowanie dziedzictwa Karate-dō Tsunami. Zaprezentowany materiał w dziale Master Class należy traktować, jako materiał informacyjny – poglądowy. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zdrowotne, wynikające z samodzielnego treningu, opartego o przedstawiony tutaj materiał. Autorzy wręcz rekomendują wszystkim zainteresowanym zajmowaniem się Karate-dō Tsunami, bezpośredni kontakt z autoryzowanymi instruktorami, zrzeszonymi w Związku Sportowym Polska Federacja Karate-dō Tsunami.

Współpraca

Nota prawna

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrował nazwę Karate-dō Tsunami®,
jako nazwę własną Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami®.