10 kyū | lekcja 2

Zen

Zen = ćwiczenia medytacyjne. Medytacja wywodzi się z systemu yoga, z którego została przejęta przez buddyzm, a rozwinięta szczególnie przez jedną z jego szkół – nazwaną właśnie z tego powodu – zen-shū (jap. szkołą medytacyjną). Medytacja to proces psychiczny, który cechuje uwaga, czyli koncentracja (ześrodkowanie, skupianie) świadomości na określonym, wybranym obiekcie. świadomość jest zdolnością zdawania sobie sprawy z tego, co jest przedmiotem postrzegania lub doznawania.

Obiektem lub tematem medytacji mogą natomiast być: fakt, przedmiot, zjawisko, sytuacja, doznanie, przeżycie psychiczne, aktywność itp. Obiektów medytacji może być dowolna ilość. W związku z tym wyróżniamy wiele metod medytacyjnych, które w Karate-dō Tsunami przyporządkowane są do poszczególnych stopni.

Przez medytację rozumie się określoną aktywność psychiczną, sprowadzającą się do krążenia myślami wokół jednego, wybranego tematu. Chodzi tu jednak o kontrolowanie umysłu, co przejawia się poddaniu kontroli jego działania, tj. myśli. W trakcie medytacji przez mózg przepływać muszą bowiem tylko takie myśli, jakie są przez nas pożądane, a nie dowolne wszystko jedno jakie. Medytacja polega zatem na ukierunkowaniu naszej uwagi na wybranym obiekcie, z pominięciem bodźców nieistotnych lub zakłócających.

Cele medytacji

W Karate-dō Tsunami wyróżnia się cztery cele medytacji:

  • osiągnięcie, utrzymanie i pogłębianie zanmai (zrozumienia),
  • rozwijanie umiejętności koncentracji,
  • poprawa stanu zdrowia
  • regeneracja umysłu i ciała.

Satori (jap. olśnienie, oświecenie), w Karate-dō Tsunami określane terminem zrozumienie, jest stanem fizycznego poznania rzeczywistości, zrozumienia istoty i sensu istnienia własnego oraz całego wszechświata. Oprócz satori ważnym celem medytacji jest rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi. Umiejętność ta stanowi zresztą istotę samego mechanizmu medytacji i jest cechą wszystkich procesów psychicznych. Trzecim celem medytacji jest poprawa stanu zdrowia w dwóch aspektach: fizycznym i psychicznym.

Praktyki medytacyjne wprawiają organizm człowieka w stan głębokiego odprężenia i relaksu. Uwalniają nasz system nerwowy od stresów i wzmacniają zdrowie psychiczne. Ponadto cechująca medytację koncentracja uwagi automatycznie pociąga za sobą kontrolowanie stanów wewnętrznych, a więc uczy zachowania dyscypliny wewnętrznej.

Metoda medytacji na stopień 10 kyū: MIRU-KOTO-NI SHUCHU-SURU

Metoda polega na maksymalnej koncentracji uwagi na “patrzeniu w ciemność” – przy zamkniętych oczach, z odrzuceniem wszelkich innych doznań i myśli.

Nowe słowa

  • Miru-koto-ni shuchu-suru = koncentracja na patrzeniu
  • Satori = olśnienie
  • Zanmai = zrozumienie

Nota prawna

Wszystkie zaprezentowane tutaj materiały mają na celu zachowanie dziedzictwa Karate-dō Tsunami. Zaprezentowany materiał w dziale Master Class należy traktować, jako materiał informacyjny – poglądowy. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zdrowotne, wynikające z samodzielnego treningu, opartego o przedstawiony tutaj materiał. Autorzy wręcz rekomendują wszystkim zainteresowanym zajmowaniem się Karate-dō Tsunami, bezpośredni kontakt z autoryzowanymi instruktorami, zrzeszonymi w Związku Sportowym Polska Federacja Karate-dō Tsunami.

10 kyū

Współpraca

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Nota prawna

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrował nazwę Karate-dō Tsunami®,
jako nazwę własną Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami®.