2 kyū

 1. MONDAI-NO SHIKEN (egzamin problemowy)
 • Historia Karate-dō
 • Szkoły sztuk walki
 • Język japoński cz. 9
 • Pierwsza pomoc
 1. Hajime-no shiken = egzamin wstępny
 2. Bunkai = znajomość interpretacji kata, historii itd.
 3. Waza-no shiken = egzamin techniczny

WAZA-NO SHIKEN

I. KIHON

 1. Go-ren-geri (5 technik po 5 razy przodem i tyłem do komisji) mae-geri, yoko-geri, mawashi/mikazuki-geri, gyaku/ura-mawashi-geri, ushiro-geri
 2. Tobikonde-geri (3 wybrane) mae-geri, yoko-geri, mawashi/mikazuki-geri, gyaku/ura-mawashi-geri, ushiro-geri
 3. Hirabasami-uke/Hirabasami-uchi JCG
 4. Ashibo-kake-uke, Ashikubi-kake-uke ZKD CG
 5. Morote-tsukami-uke, Morote-sukui-uke ZKD JC

II. KIHON KUMITE

 1. Gyaku-hanmi: surikonde-mae-geri-kekomi – (Sukui-uke) – koho-ukemi – (Yoko-geri-fumikomi) – kani-basami, otoshi-geri (kakato)
 2. Ai-hanmi (Oi-zuki) – morote-tsukami-uke SOTO-NAGASHI-UKE, soto-shuto-uchi

+ 4 tokui

III. RENRAKU-WAZA

 1. ZKD basho-ni kakiwake-uke KKD, ZKD morote-hirabasami-uchi, morote-kakuto-uchi, morote-otoshi-enpi-uke, morote-shihon-age-ura-nukite
 2. HD mae-ni SD MT tekubi-kake-uke C, MT te-nagashi-uke J, MT yoko-mawashi-enpi-uke, MT gedan-teisho-uke, gyaku-mawashi-geri

+ 4 tokui

IV. KATA

 1. Bassai-dai (kata Shotokan) lub
 2. Passai (kata Shorin-ryu lub Shito-ryu.)
 3. Sato (kata Karate-do Tsunami)
 4. Tokui kata

Nazwy wytłuszczone w czasie egzaminu podajemy głośno. Skróty np.: KD lub ZKD odnoszą się do pozycji – Kiba-dachi lub Zenkutsu-dachi. Skróty np.: JCG odnoszą się do strefy, na którą prezentowana jest dana technik.

Dankai | System stopni

Współpraca

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Nota prawna

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrował nazwę Karate-dō Tsunami®,
jako nazwę własną Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami®.