6 kyū

 1. MONDAI-NO SHIKEN (egzamin problemowy)
 • Sztuka Dalekiego Wschodu – Japonia
 • Pedagogika
 • Język japoński cz. 5
 • Pierwsza pomoc
 1. Hajime-no shiken = egzamin wstępny
 2. Bunkai = znajomość interpretacji kata, historii itd.
 3. Waza-no shiken = egzamin techniczny

WAZA-NO SHIKEN

I. KIHON

 1. Mae-enpi-uchi/Mae-hiji-ate. Yoko-enpi-uchi/Yoko-hiji-ate ZKD i KD JC
 2. Age-enpi-uchi/Age-hiji-ate. Otoshi-enpi-uchi/Otoshi-hiji-ate ZKD FD
 3. Mawashi-enpi-uchi/Mawashi-hiji-ate. Yoko-mawashi-enpi-uchi/Yoko-mawashi-hiji-ate JC
 4. Ushiro-enpi-uchi/Ushiro-hiji-ate SD
 5. Uchi-haito, haishu-uke/Uchi-haito, haishu-uchi. Tate-shuto-uke/Tate-shuto-uchi. Tekubi-kake-uke JC
 6. Kata-uke KD
 7. Mae-teisho-osae-uke/shotei-zuki/kumade. Te-osae-uke/harai-te ZKD JCG
 8. Gyaku-mawashi-geri/sokuto-mawashi-uke ZKD JCG
 9. Ura-mawashi-geri ZKD JCG

II. KIHON KUMITE

 1. Gyaku-hanmi FD (Oi-zuki) ZKD = FUMIKOMI-UKE uchi-ude-uke, uchi-otoshi-tettsui-uchi G, uchi-uraken-uchi J, uchi-otoshi-tetsui-uchi G
 2. Ai-hanmi (Oi-zuki) = FUMIKOMI-UKE soto-ude-uke, ko-uchi-gari, yoko-geri-fumikomi
 3. Ai-hanmi (Shihon-tate-nukite) ZKD = TOZA-UKE age-ude-uke, mawashi-enpi-uchi ZKD, mawari KD uchi-uraken-uchi lub uchi-shuto-uchi lub uchi-tettsui-uchi
 4. Ai-hanmi ZKD mae-geri-kekomi = (Yoko-geri-kekomi) = ko-mawashi-geri
 5. Ai-hanmi mae-ni (O-mawashi-geri) = Hineri-uke, yoko-geri-kekomi, uchi-shuto-uchi KKD

+ 2 tokui

III. RENRAKU-WAZA

 1. HD mae-ni + SD MT tate-age-enpi-uchi. HT ushiro-enpi-uchi. HT tate-age-enpi-uchi. MT ushiro-enpi-uchi. MT mawashi-enpi-uchi. HT ushiro-enpi-uchi. HT mawashi-enpi-uchi. MT ushiro-enpi-uchi. MT yoko-mawashi-enpi-uchi. HT ushiro-enpi-uchi. MT uchi-otoshi-uraken-uchi. HT yoko-mawashi-enpi-uchi. MT ushiro-enpi-uchi. HT uchi-otoshi-uraken-uchi
 2. Ushiro-ni + MT gyaku otoshi-ude-uke. MT uchi-uraken-uchi, ushiro-ni + MT ai otoshi-ude-uke. MT uchi-shuto-uchi
 3. Mae-ni + MT soto-ude-uke ZKD. MT ushiro-enpi-uchi KKD. MT uchi-tetsui-uchi KD
 4. Basho-ni ZKD MA mae-geri-kekomi. MA gyaku-mawashi-geri. MA ko-mawashi-geri
 5. Mae-ni ZKD MT oi-zuki, nami-ashi. MT oi-zuki. HT gyaku-zuki

+ 2 tokui

IV. KATA

 1. Heian Sandan (kata Shotokan) lub
 2. Pinan Sandan (kata Shorin-ryu lub Shito-ryu.)
 3. Hareta sora (kata Karate-do Tsunami).

Nazwy wytłuszczone w czasie egzaminu podajemy głośno. Skróty np.: KD lub ZKD odnoszą się do pozycji – Kiba-dachi lub Zenkutsu-dachi. Skróty np.: JCG odnoszą się do strefy, na którą prezentowana jest dana technika.

Dankai | System stopni

Współpraca

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Nota prawna

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrował nazwę Karate-dō Tsunami®,
jako nazwę własną Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami®.