Cel programu

Ofiary przeżywają trudne emocje – poczucie poniżenia i upokorzenia, wstyd, lęk, rozpacz i smutek. Długofalowe skutki dla ofiar to obniżona samoocena i problemy społeczne – trudności w nawiązywaniu kontaktów, skłonność do izolacji. Ofiary przemocy szkolnej bardzo rzadko mówią dorosłym o swoich problemach.

Często mają doświadczenia bagatelizowania ich problemów przez dorosłych (“przezywają cię – nie zwracaj na to uwagi”, “nie skarż”). Obawiają się też pogorszenia sytuacji, zemsty ze strony prześladowców. Ponadto przeszkadza im wstyd i poczucie winy – “kozioł ofiarny” jest przekonany, że wina tkwi w nim samym.

Długotrwałe podleganie presji agresorów może prowadzić do zaburzeń somatycznych, często bardzo poważnych. Dla sprawców przemocy konsekwencją jest utrwalanie się sposobu agresywnych zachowań, obniżanie się poczucia odpowiedzialności za własne działania, skłonność do zachowań aspołecznych, łatwe wchodzenie w konflikty z prawem.

Świadkowie przemocy, którzy nie potrafili się jej skutecznie przeciwstawić, często latami przechowują poczucie winy, niezadowolenie i pretensje do siebie, uczą się też bierności, bezradności i nie reagowania w trudnych sytuacjach. Oto podstawowe cele programu:

Dla uczniów:

 • obniżenie zachowań antyspołecznych wśród dzieci,
 • uczenie dzieci sposobów obrony swojej osoby przed przemocą fizyczną,
 • uczenie dzieci sposobów obrony swojej osoby przed przemocą słowną,
 • uczenie dzieci sposobów obrony swojej osoby przed izolowaniem,
 • kształtowanie w dzieciach postaw empatii,
 • reagowania na akty przemocy, korzystania z pomocy dorosłych,
 • uczenie dzieci zasad pozytywnego kontaktu i budowania relacji koleżeńskich,
 • uczenia dzieci radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Dla nauczycieli:

 • wzrost wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej,
 • wzrost wiedzy na temat roli “dalekowschodnich sztuk walki” i ich wpływu na pozytywne kształtowanie postaw młodzieży,
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia szkoleń z zakresu samoobrony i unikania przemocy,
 • stałe kształcenie i podnoszenie kwalifikacji z zakresu “Karate-dō”.

Dla rodziców:

 • uwrażliwianie na problem przemocy wśród dzieci,
 • przedstawienie sposobów włączenia się rodziców w program przeciwdziałania przemocy na terenie klasy i szkoły,
 • pokazanie roli i znaczenia domu, rodziny w kształtowaniu się wśród dzieci ról: sprawców, ofiar oraz biernych obserwatorów,
 • pokazanie roli “dalekowschodnich sztuk walki” i ich wpływu na pozytywne kształtowanie postaw młodzieży.

SAiP

UWAGA!

Niejednokrotnie zdarza się, że nieautoryzowane kluby lub instruktorzy powołują się na współpracę ze Związkiem Sportowym Polska Federacja Karate-dō Tsunami® lub realizację jednego z autorskich projektów: Inwestujemy w młodzież, Stop agresji i przemocy, Naucz się bronić, Dōjō, Biegamy, Karate-dō łączy pokolenia oraz Uczymy ratować. Autoryzację instruktora, klubu lub realizowanego projektu można sprawdzić przesyłając zapytanie do biura Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami® na ten adres.

Współpraca

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Nota prawna

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrował nazwę Karate-dō Tsunami®,
jako nazwę własną Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami®.