Dalszy rozwój… Epidemia spowodowała, że Zarząd Związku Sportowego podjął decyzję dotyczącą realizacji letniego zgrupowania – negatywną. W końcu, chodzi o nasze zdrowie. Mając jednak na względzie to, że część osób realizuje wyjazdy wakacyjne głównie do swoich rodzin, zostały uruchomione dodatkowe zajęcia, które odbywają się 5 razy w tygodniu po około 1 h 30 min dziennie.

Zgodnie z wytycznymi, praktycznie nie są to zajęcia kierowane, ale raczej zajęcia indywidualne – warsztatowe. Są one realizowane w Warszawie, na wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate-dō. Oczywiście, zajęcia te są dostępne dla wszystkich chętnych, nawet dla tych, którzy obserwują od wielu dni wysiłki ćwiczących.

Podsumowując, w lipcu posiadaliśmy 23 dni treningowe, po około 90 minut ćwiczenia. To daje w normalnym trybie treningowym (zajęć kierowanych) 2 x w tygodniu = 11, 5 tygodnia szkoleń. To w trybie szkoleniowym daje około 3 miesięcy normalnych zajęć. Warto jeszcze zauważyć, że w klubach Związku Sportowego wprowadziliśmy system 2 zajęć kierowanych i 1 indywidualnych.

W sumie nie można się dziwić, że właśnie podczas lata, kiedy ilość treningów jest znacznie większa, poziom wyszkolenia gwałtownie rośnie. To właśnie w takim czasie pojawia się większa ilość chętnych do realizacji egzaminów – mówi sensei Mirosław Pawliński 2 dan. – Warto też przypomnieć, że w naszym Związku Sportowym, nie ma narzuconych terminów na realizację egzaminów na poszczególne stopnie.

Przyjmując zatem, że ilość treningów utrzymamy do końca sierpnia, to w okresie wakacji zrealizujemy plan treningowy równy ponad 5 miesiącom regularnych treningów. Warto sobie zdać sprawę, z zaangażowania i możliwości, jakie posiadają ćwiczący.

Nawet, jeżeli ktoś z jakiegoś powodu nie był obecny na zajęciach, lub po prostu treningi zostały zatrzymane przez pandemię, to teraz jest to idealny czas na nadrobienie wszelkich zaległości i dalszy rozwój.

PS. Oczywiście nie ćwiczymy jak pada deszcz, lub temperatura jest poniżej 16 stopni :–)).

Zawsze, serdecznie zapraszamy!