Egzaminy na stopnie dan

Wymagania na poszczególne stopnie mistrzowskie w Karate-dō Tsunami odbiegają w zasadniczy sposób od wymagań, które występują w większości szkół i styli Karate na świecie. O ile wymagania na stopnie szkoleniowe Kyū mają za zadanie przygotowanie Uke do samodzielnej pracy i doskonalenia się, o tyle wymagania na stopnie szkoleniowe Dan są już praktycznym egzekwowaniem samodzielnej pracy na Drodze doskonalenia.

Zdjęcie z egzaminu na stopień 1 dan sensei Mirosława Pawlińskiego – Sochocin / lipiec 2011

Jak twierdził Gichin Funakoshi – Karate jest jedno – nie istnieje podział (sztuczny) na style i szkoły. Każdy z ćwiczących – Uke – ma prawo do świadomego wyboru sposobu doskonalenia się, wykorzystując do tego trening sztuki walki (w tym wypadku Karate) oraz trening umysłowy wg. wybranej szkoły Zen.

Stąd też w Karate-dō Tsunami pozytywne zaliczenie egzaminu na stopień mistrzowski Dan jest swojego rodzaju potwierdzeniem posiadanej rozległej wiedzy dotyczącej sportów i sztuk walki, umiejętności analizowania, znajomości historii sztuk walki oraz ogólnej wiedzy na temat Dalekiego Wschodu.

Uke posiadający stopień mistrzowski jest przede wszystkim ekspertem w sztukach walki. Jest osobą, która posiada i okazuje ogromną pokorę wobec historii sztuk walki i pracy, jaką włożyli wszyscy trenujący w rozwój tego tematu.

Proces doskonalenia się na tym etapie jest jak najbardziej zbliżony do pracy, jaką wykonuje student. Posiada on dostęp do wiedzy poprzez bezpośredni kontakt z instruktorem, który dłużej od niego doskonali się. Jest świadom swoich umiejętności i braków. Samodzielnie wybiera tempo dalszego rozwoju, jego cykliczność oraz sposoby egzekwowania od siebie samego posiadanej wiedzy.

Wszechstronny rozwój bez skłaniania się w stronę jednego stylu. Brak fanatycznego podejścia do procesu treningu. Świadome podjęcie odpowiedzialności za swoje działania, czego efektem jest między innymi, odrzucenie tzw. kultu mistrzów. Wymuszenie na Uke wykonania konkretnej pracy (wysiłku umysłowego i fizycznego), która ma zostać oceniona przez komisję egzaminacyjną.

Te proste rozwiązania pozostały obecnie jedynie w Karate-dō Tsunami. Pomimo wielokrotnie wykonywanych prób znalezienia rozwiązania w tak trudnym temacie jak doskonalenie się wg. założeń Daruma – nikomu wcześniej się to nie udało. Siła Karate-dō Tsunami pochodzi z właściwego zrozumienia nauk Daruma.

Sama forma egzaminu jest tylko stroną umowną w egzekwowaniu wiedzy i umiejętności. Stąd tak wiele elementów podczas egzaminu, które Uke ma przygotować samodzielnie.

Dankai | System stopni

Współpraca

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Nota prawna

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrował nazwę Karate-dō Tsunami®,
jako nazwę własną Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami®.