5.1 C
Warszawa
23.01.2021

Idea, cel i zadania

Cel działania Związku Sportowego zgodnie z wpisem w KRS:

Zrzeszanie na zasadzie dobrowolności klubów sportowych wokół idei
i zasad sportowych Karate-dō oraz upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Chwila na wyjaśnienie technik

Współpraca

Nota prawna

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrował nazwę Karate-dō Tsunami®,
jako nazwę własną Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami®.