Innowacyjność

Przygotowaliśmy dla młodzieży i Państwa program o nazwie “Stop agresji i przemocy”. Program, który ma na celu propagowanie “zdrowego” podejścia do życia. Program, który pozwala nauczyć się samodyscypliny, umiejętności pracy, skupiania się, wskazuje poprawne wartości życia. Takie jak przyjaźń, pomoc, współczucie itd.

Program ten zapewnia także uczestnikom poznanie podstawowych zasad działania w sytuacjach krytycznych np: udzielaniu pierwszej pomocy. Wspaniałym środkiem do osiągnięcia wymienionych celów, jest trening “sztuki walki” a zwłaszcza Karate-dō. Pomimo, że słowo Karate wywołuje u wielu osób różne skojarzenia, trening Karate-dō to przede wszystkim pozytywne kształtowanie charakteru. Niezaprzeczalnym atutem Karate są jego walory wychowawcze i kształtujące osobowość.

Na treningu Karate nie ma miejsca dla chuliganów. Z doświadczeń wielu pokoleń ekspertów wynika, iż chuligan rozpoczynający praktykę albo zmienia swój stosunek do świata, albo rezygnuje po kilku treningach. Ciężka praca w grupie sprawia, iż ludzie nieśmiali, zakompleksieni, otwierają się, zyskuję pewność siebie. Etykieta i pewne surowe, obowiązujące na treningu normy zachowań temperuję zbyt wybujałe charaktery.

Na czym polega innowacyjność programu?

Przede wszystkim zajęcia odbywają się według wymienionych zasad:

 • nieodpłatny udział dzieci i młodzieży,
 • udział w zajęciach jest formą promocji i nagrody za starania w osiąganiu dobrych wyników w nauce oraz prezentowaną postawę,
 • zgodę na udział w zajęciach wyrażają prawni opiekunowie (rodzice) oraz wychowawca klasy,
 • ścisła współpraca prowadzącego zajęcia z dyrekcją szkoły,
 • zajęcia po za lekcyjne.

Program szkoleniowy obejmuje następującą tematykę:

 • naukę udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • naukę zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia,
 • naukę samoobrony i unikania przemocy,
 • naukę koncentracji,
 • naukę relaksu i odprężenia,
 • zainteresowanie ćwiczących kulturą i sztuką Dalekiego Wschodu,
 • prelekcje, pokazy i festiwale kultury Japonii,
 • spotkania z przedstawicielami kultur Dalekiego Wschodu,
 • organizacja zimowych i letnich obozów szkoleniowych.

Dotychczasowe doświadczenia

Program “Stop agresji i przemocy” wprowadziliśmy pilotażowo w dwóch szkołach. Szkole Podstawowej Nr 2 w Płońsku (4 lata) oraz Szkole Podstawowej Nr 66 w Warszawie (6 lat). W obu szkołach zajęcia odbywały się regularnie dwa razy w tygodniu. W tym czasie wspólnie poprowadziliśmy szkolenia, w których brali udział także uczestnicy zajęć z Bydgoszczy. Należy podkreślić, że zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców.

Uczestnicy programu

Uczestnictwo w nich jest nieodpłatne, ale za to łączy się z wypełnieniem podstawowych obowiązków przez dzieci i młodzież. Stąd w zajęciach może wziąć udział każdy – w nagrodę za swoje zachowanie. Regularny trening Karate powoduje wewnętrzne wyciszenie ćwiczących. Dzieci i młodzież osiągają o wiele lepsze wyniki w nauce. To co wyróżnia nasze zajęcia, to fakt, że uczestnik nie jest związany z “uprawianiem dyscypliny sportu”. Stąd na zajęcia mogą uczęszczać także osoby o mniejszej sprawności fizycznej.

W naszej grupie ćwiczą również niepełnosprawni. Dotychczas z naszych zajęć skorzystało blisko 720 osób (dane na zakończenie 2017 r.)

SAiP

UWAGA!

Niejednokrotnie zdarza się, że nieautoryzowane kluby lub instruktorzy powołują się na współpracę ze Związkiem Sportowym Polska Federacja Karate-dō Tsunami® lub realizację jednego z autorskich projektów: Inwestujemy w młodzież, Stop agresji i przemocy, Naucz się bronić, Dōjō, Biegamy, Karate-dō łączy pokolenia oraz Uczymy ratować. Autoryzację instruktora, klubu lub realizowanego projektu można sprawdzić przesyłając zapytanie do biura Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami® na ten adres.

Współpraca

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Nota prawna

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrował nazwę Karate-dō Tsunami®,
jako nazwę własną Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami®.