IV Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna”

Warszawa, 15 kwietnia 2021 r.

Sprawozdanie z IV Międzynarodowej konferencji naukowej
„Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna”

IV Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna”, pod patronatem honorowym Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, o charakterze interdyscyplinarnym, naukowym i praktycznym, zapewniła specjalistom z różnych obszarów i dyscyplin nauki, kierunków i specjalności dydaktycznych wymianę poglądów na temat bezpieczeństwa w zakresie międzynarodowym, narodowym i lokalnym, zarządzania i jakości, medycyny i kultury fizycznej, w tym stanach szczególnych, wykrywania zagrożeń oraz zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy zasobów po zdarzeniach niekorzystnych. Konferencja odbyła się w Warszawie, 15 kwietnia 2021 r.

Konferencję, z zastosowaniem formy zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, zorganizowali:

Komitet honorowy konferencji stanowili rektorzy uczelniorganizatorów: prof. dr Jacek Dembiński, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, prof. dr hab. Sławomir Bukowski, gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur,  prof. dr hab. Mykola Skyba, prof. dr hab. Viktor Voloshyn, prof. dr hab. Yevgen Prystupa, prof. dr hab. Myroslav Koval, prof. dr hab. Aleksander Bezludnyy, prof. dr hab. Andrei D. Karol, prof. dr hab. Dmitriy Lazovskiy, prof. dr hab. Sergiey Kharitonchik.

Do komitetu naukowego koferencji weszli: Chubina Tetiana prof. dr hab., Dutkowska Natalia dr, Feltynowski Mariusz st. bryg. prof. dr, Gad Katarzyna dr, Gartowski Tomasz dr, Grabowska-Lepczak Izabella bryg. dr, Gedzik Andriy prof. dr hab., Gromek Paweł mł. bryg. prof. dr hab., Hać Ryszard gen. bryg. (r) pil. prof. dr inż., Hołyst Brunon, prof. dr hab., Jakubczak Ryszard prof. dr hab., Jakubczak Weronika prof. dr hab., Jałoszyński Kuba prof. dr hab., Janas Beata prof. PAN dr, Janik Krzysztof dr, Kalisz Zdzisława dr, Kisilowski Marek dr hab. inż. doc., Koszczyc Tadeusz prof. dr hab., Kowalczyk Marek dr, Kravchenko Oksana prof. dr hab., Krzyszkowski Andrzej prof. dr hab. inż., Majder-Łopatka Małgorzata mł. bryg. dr inż., Malinowska Irena dr, Marciniuk Andrzej płk (r) dr, Matyukh Serhij prof. dr hab., Mikołajczyk Zbigniew prof. dr hab., Miller Piotr prof. dr hab. inż., Menshykova Olga ppłk. dr, Nazaruk Bazyli prof. dr hab., Ostrowski Andrzej prof. dr hab., Pater Dariusz ks. prof. dr hab., Pavlyuk Yevgen, prof. dr hab., Piec Robert bryg. dr inż., Peleshko Dmytro prof. dr hab., Popovych Vasyl doc. dr hab., Prońko Jarosław prof. dr hab., Pozdyeyev Sergiy prof. dr hab., Przyjemski Władysław płk rez. dr, Przybylski Stanisław prof. dr hab., Ratushnyy Roman płk. prof. dr hab., Rak Taras prof. dr hab., Rurak Adam płk (r) dr inż., Salamonowicz Zdzisław bryg. dr inż., Soltyk Oleksandr, prof. dr. hab., Sikora Mariusz dr, Skomra Witold dr, Slatvinskyi Maksym dr, Stanula Arkadiusz prof. dr hab., Stawicki Roman dr hab., Szykuła-Piec Barbara mł. bryg. dr, Szweda Edmund prof. dr hab., Ślusarski Janusz ppłk (r) prof. dr hab., Telak Jerzy dr hab. prof. EWS (przewodniczący), Telak Oksana mł. kpt. dr (wiceprzewodniczący), Tukendorf Czesława prof. dr, Wiesner Wojciech prof. dr hab., Wilk Sławomir prof. dr, Vovkanych Andriy prof. dr hab., Wochyński Zbigniew płk (r) prof. dr hab., Zabolotna Oksana prof. dr hab., Zalewski Tomasz dr, Zieliński Ewa dr (wiceprzewodniczący), Ziemczonok Józef dr, Zubrzycki Waldemar prof. dr hab.

Konferencję przygotowali członkowie Komitetu organizacyjnego w składzie: prof. dr S. Wilk (przewodniczący), dr O. Telak (wiceprzewodniczący), mgr Agnieszka Modzelewska (wiceprzewodniczący), mgr Wojciech Modzelewski (sekretarz), mgr Ewa Kaczorek-Witterstejn, mgr inż. Emil Ratter, mgr Jarosław Płusa, bryg. mgr Grzegorz Cisek.

Uczestnicy konferencji poszukiwali rozwiązań doskonalących procesy z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania na lądzie, obszarach wodnych i w przestrzeni powietrznej oraz medycyny z udzielaniem pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i pomocy medycznej, a także kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących motoryki ratowników i sportowców.

Celem konferencji było zreferowanie lub zaprezentowanie wyników pracy naukowej i jej efektów w formie wniosków oraz wymiana informacji i poglądów, a także analiza metod, technik i narzędzi badawczych oraz określanie interdyscyplinarnych problemów z poszukiwaniem rozwiązań doskonalących stany i procesy związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem, medycyną i kulturą fizyczną.

Referaty wygłoszono w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Komunikat IV Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna” Warszawa, 15 kwietnia 2021 r., stanowi załącznik 1.; Message 4th International Scientific Conference „Safety, management, medicine and physical culture” Warsaw, 15 April 2021, stanowi załącznik 2.).

Podmiotami konferencji byli pracownicy naukowi (badawczy), naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni oraz doktoranci i studenci zagranicznych i polskich uczelni, a także funkcjonariusze służb publicznych oraz pracownicy administracji publicznej, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Po otwarciu (10:00), odbyła się Sesja plenarna (10:15 – 13:00), podczas której referaty wygłosili: prof. dr hab. Romuald Szeremietiew, prof. R. Ratushnyy, prof. M. Feltynowski, prof. Matyukh Serhij, prof. W. Zubrzycki, prof. V. Voloshyn, dr Leszek Buller, Mykola Kuzminov, prof. A. Stanula, ks. prof. D. Pater, dr O. Telak.

Następnie 4 sesje panelowe (14:00 – 17:20):

 • Bezpieczeństwo – moderatorzy: prof. J. Telak, dr Z. Salamonowicz,
 • Zarządzanie – moderatorzy: prof. R. Stawicki, prof. T. Rak, prof. J. Prońko,
 • Medycyna – moderatorzy: dr E. Zieliński, dr Z. Kalisz, dr O. Telak,
 • Kultura fizyczna – moderatorzy: prof. S. Przybylski, prof. S. Wilk.

Konferencję po wygłoszeniu 84. referatów, zakończono podsumowaniem i przedstawieniem wniosków, Program 4th International Scientific Conference “Safety, management, medicine and physical culture” Warsaw, 15 April 2021, stanowi załącznik 3.

Partnerami konferencji byli:

Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Spółka KomandytowaLegionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Schiller POLAND Sp. z  o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ratex”, Kevisport, Rada Naukowa Słupskiego WOPR, Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowe, Towarzystwo Naukowe „Bezpieczeństwo i Ratownictwo” w Warszawie; Związek Sportowy Polska Federacja Karate-do Tsunami, Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych.

Podczas konferencji poinformowano, że zaplanowano: wydanie monografii naukowej pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, zdrowie i ratownictwo. Wybrane zagadnienia”, składającej się z rozdziałów, które przyjmuje bryg. mgr inż. Grzegorz Cisek, publikowanie przesłanych artykułów do czasopism: Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Edukacja Wychowanie Sport.


V Międzynarodową konferencję naukową pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna” zaplanowano na 11 kwietnia 2022 r.Wnioski

 1. Poprzez systematyczne i długofalowe działania należy przywracać rangę polskiej klasie politycznej.
 2. W związku ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami administracji publicznej należy podjąć kroki na kierunku zmian form i metod jej działania.
 3. Ze względu na kryzys zaufania wobec polityków należy podjąć działania na rzecz tworzenia właściwych relacji na linii polityk – obywatel.
 4. Problemy służby zdrowia, edukacji i szkolnictwa wyższego uwypuklone w okresie pandemii wywołanej COVID-19 należy rozwiązywać systemowo.
 5. Przy pomniejszaniu negatywnych konsekwencji od ponad rok trwającej pandemii COVID-19 należy uwzględniać przyszłość sportu i aktywności fizycznej.
 6. Ze względu na znaczne zagrożenie bezpieczeństwa na obszarach wodnych należy doskonalić formy, metody i narzędzia ratownictwa wodnego.
 7. Należy dbać o rozwój kultury fizycznej i sportu, które wzmacniają więzi społeczne, stanowią podstawę budowy zdrowego społeczeństwa i jego rozwoju, a sukcesy sportowców na arenie międzynarodowej stanowią szczególną promocję kraju.
 8. V Międzynarodową konferencję naukową Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna należy zorganizować w Warszawie, 11 kwietnia 2022 r.

W imieniu Związku Sportowego dziękujemy za możliwość udziału w tak wspaniałym wydarzeniu, jakim była konferencja.

Źródło: WS EWS

Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami® został zaproszony przez Uczelnię Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie do udziału w konferencji naukowej. Prelekcję na temat “Powrót do tradycji Karate-dō” poprowadził sensei Mirosław Pawliński 2 dan. Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z tej konferencji. Konferencja odbyła się w całości online.

IV Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna”, pod patronatem honorowym Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, o charakterze interdyscyplinarnym, naukowym i praktycznym, zapewniła specjalistom z różnych obszarów i dyscyplin nauki, kierunków i specjalności dydaktycznych wymianę poglądów na temat bezpieczeństwa w zakresie międzynarodowym, narodowym i lokalnym, zarządzania i jakości, medycyny i kultury fizycznej, w tym stanach szczególnych, wykrywania zagrożeń oraz zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy zasobów po zdarzeniach niekorzystnych. Konferencja odbyła się w Warszawie, 15 kwietnia 2021 r.

Konferencję, z zastosowaniem formy zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, zorganizowali:

Komitet honorowy konferencji stanowili rektorzy uczelniorganizatorów: prof. dr Jacek Dembiński, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, prof. dr hab. Sławomir Bukowski, gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur,  prof. dr hab. Mykola Skyba, prof. dr hab. Viktor Voloshyn, prof. dr hab. Yevgen Prystupa, prof. dr hab. Myroslav Koval, prof. dr hab. Aleksander Bezludnyy, prof. dr hab. Andrei D. Karol, prof. dr hab. Dmitriy Lazovskiy, prof. dr hab. Sergiey Kharitonchik.

Do komitetu naukowego koferencji weszli: Chubina Tetiana prof. dr hab., Dutkowska Natalia dr, Feltynowski Mariusz st. bryg. prof. dr, Gad Katarzyna dr, Gartowski Tomasz dr, Grabowska-Lepczak Izabella bryg. dr, Gedzik Andriy prof. dr hab., Gromek Paweł mł. bryg. prof. dr hab., Hać Ryszard gen. bryg. (r) pil. prof. dr inż., Hołyst Brunon, prof. dr hab., Jakubczak Ryszard prof. dr hab., Jakubczak Weronika prof. dr hab., Jałoszyński Kuba prof. dr hab., Janas Beata prof. PAN dr, Janik Krzysztof dr, Kalisz Zdzisława dr, Kisilowski Marek dr hab. inż. doc., Koszczyc Tadeusz prof. dr hab., Kowalczyk Marek dr, Kravchenko Oksana prof. dr hab., Krzyszkowski Andrzej prof. dr hab. inż., Majder-Łopatka Małgorzata mł. bryg. dr inż., Malinowska Irena dr, Marciniuk Andrzej płk (r) dr, Matyukh Serhij prof. dr hab., Mikołajczyk Zbigniew prof. dr hab., Miller Piotr prof. dr hab. inż., Menshykova Olga ppłk. dr, Nazaruk Bazyli prof. dr hab., Ostrowski Andrzej prof. dr hab., Pater Dariusz ks. prof. dr hab., Pavlyuk Yevgen, prof. dr hab., Piec Robert bryg. dr inż., Peleshko Dmytro prof. dr hab., Popovych Vasyl doc. dr hab., Prońko Jarosław prof. dr hab., Pozdyeyev Sergiy prof. dr hab., Przyjemski Władysław płk rez. dr, Przybylski Stanisław prof. dr hab., Ratushnyy Roman płk. prof. dr hab., Rak Taras prof. dr hab., Rurak Adam płk (r) dr inż., Salamonowicz Zdzisław bryg. dr inż., Soltyk Oleksandr, prof. dr. hab., Sikora Mariusz dr, Skomra Witold dr, Slatvinskyi Maksym dr, Stanula Arkadiusz prof. dr hab., Stawicki Roman dr hab., Szykuła-Piec Barbara mł. bryg. dr, Szweda Edmund prof. dr hab., Ślusarski Janusz ppłk (r) prof. dr hab., Telak Jerzy dr hab. prof. EWS (przewodniczący), Telak Oksana mł. kpt. dr (wiceprzewodniczący), Tukendorf Czesława prof. dr, Wiesner Wojciech prof. dr hab., Wilk Sławomir prof. dr, Vovkanych Andriy prof. dr hab., Wochyński Zbigniew płk (r) prof. dr hab., Zabolotna Oksana prof. dr hab., Zalewski Tomasz dr, Zieliński Ewa dr (wiceprzewodniczący), Ziemczonok Józef dr, Zubrzycki Waldemar prof. dr hab.

Konferencję przygotowali członkowie Komitetu organizacyjnego w składzie: prof. dr S. Wilk (przewodniczący), dr O. Telak (wiceprzewodniczący), mgr Agnieszka Modzelewska (wiceprzewodniczący), mgr Wojciech Modzelewski (sekretarz), mgr Ewa Kaczorek-Witterstejn, mgr inż. Emil Ratter, mgr Jarosław Płusa, bryg. mgr Grzegorz Cisek.

Uczestnicy konferencji poszukiwali rozwiązań doskonalących procesy z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania na lądzie, obszarach wodnych i w przestrzeni powietrznej oraz medycyny z udzielaniem pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i pomocy medycznej, a także kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących motoryki ratowników i sportowców.

Celem konferencji było zreferowanie lub zaprezentowanie wyników pracy naukowej i jej efektów w formie wniosków oraz wymiana informacji i poglądów, a także analiza metod, technik i narzędzi badawczych oraz określanie interdyscyplinarnych problemów z poszukiwaniem rozwiązań doskonalących stany i procesy związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem, medycyną i kulturą fizyczną.

Referaty wygłoszono w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Komunikat IV Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna” Warszawa, 15 kwietnia 2021 r., stanowi załącznik 1.; Message 4th International Scientific Conference „Safety, management, medicine and physical culture” Warsaw, 15 April 2021, stanowi załącznik 2.).

Podmiotami konferencji byli pracownicy naukowi (badawczy), naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni oraz doktoranci i studenci zagranicznych i polskich uczelni, a także funkcjonariusze służb publicznych oraz pracownicy administracji publicznej, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Po otwarciu (10:00), odbyła się Sesja plenarna (10:15 – 13:00), podczas której referaty wygłosili: prof. dr hab. Romuald Szeremietiew, prof. R. Ratushnyy, prof. M. Feltynowski, prof. Matyukh Serhij, prof. W. Zubrzycki, prof. V. Voloshyn, dr Leszek Buller, Mykola Kuzminov, prof. A. Stanula, ks. prof. D. Pater, dr O. Telak.

Następnie 4 sesje panelowe (14:00 – 17:20):

 • Bezpieczeństwo – moderatorzy: prof. J. Telak, dr Z. Salamonowicz,
 • Zarządzanie – moderatorzy: prof. R. Stawicki, prof. T. Rak, prof. J. Prońko,
 • Medycyna – moderatorzy: dr E. Zieliński, dr Z. Kalisz, dr O. Telak,
 • Kultura fizyczna – moderatorzy: prof. S. Przybylski, prof. S. Wilk.

Konferencję po wygłoszeniu 84. referatów, zakończono podsumowaniem i przedstawieniem wniosków, Program 4th International Scientific Conference “Safety, management, medicine and physical culture” Warsaw, 15 April 2021, stanowi załącznik 3.

Partnerami konferencji byli:

Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Spółka KomandytowaLegionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Schiller POLAND Sp. z  o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ratex”, Kevisport, Rada Naukowa Słupskiego WOPR, Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowe, Towarzystwo Naukowe „Bezpieczeństwo i Ratownictwo” w Warszawie; Związek Sportowy Polska Federacja Karate-do Tsunami, Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych.

Podczas konferencji poinformowano, że zaplanowano: wydanie monografii naukowej pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, zdrowie i ratownictwo. Wybrane zagadnienia”, składającej się z rozdziałów, które przyjmuje bryg. mgr inż. Grzegorz Cisek, publikowanie przesłanych artykułów do czasopism: Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Edukacja Wychowanie Sport.


V Międzynarodową konferencję naukową pt. „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna” zaplanowano na 11 kwietnia 2022 r.Wnioski

 1. Poprzez systematyczne i długofalowe działania należy przywracać rangę polskiej klasie politycznej.
 2. W związku ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami administracji publicznej należy podjąć kroki na kierunku zmian form i metod jej działania.
 3. Ze względu na kryzys zaufania wobec polityków należy podjąć działania na rzecz tworzenia właściwych relacji na linii polityk – obywatel.
 4. Problemy służby zdrowia, edukacji i szkolnictwa wyższego uwypuklone w okresie pandemii wywołanej COVID-19 należy rozwiązywać systemowo.
 5. Przy pomniejszaniu negatywnych konsekwencji od ponad rok trwającej pandemii COVID-19 należy uwzględniać przyszłość sportu i aktywności fizycznej.
 6. Ze względu na znaczne zagrożenie bezpieczeństwa na obszarach wodnych należy doskonalić formy, metody i narzędzia ratownictwa wodnego.
 7. Należy dbać o rozwój kultury fizycznej i sportu, które wzmacniają więzi społeczne, stanowią podstawę budowy zdrowego społeczeństwa i jego rozwoju, a sukcesy sportowców na arenie międzynarodowej stanowią szczególną promocję kraju.
 8. V Międzynarodową konferencję naukową Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna należy zorganizować w Warszawie, 11 kwietnia 2022 r.

W imieniu Związku Sportowego dziękujemy za możliwość udziału w tak wspaniałym wydarzeniu, jakim była konferencja.

Źródło: WS EWS

Blog

- Reklama -- Reklama -

Więcej podobnych