Kata. Historia z życia… wzięta. Kata, formy nauki walki, ćwiczenie techniki, koncentracji, oddychania, zen itd. Można wymieniać bez końca, jakie korzyści niesie za sobą trening kata. Często niedoceniony przez wielu instruktorów. Ograniczany do wykonania ruchu i poznania powierzchownie interpretacji poszczególnych technik, lub kombinacji.

Dla nas, w Karate-dō Tsunami®, trening kata to poznanie pewnej historii, opowieść o zdarzeniach, które być może miały w jakimś sensie swoje źródło w prawdziwych wydarzeniach. Opowieść, która jest czasami szybka, jak górski strumień… innym razem płynie swobodnie pomiędzy rozłożonymi kamieniami.

Czasami na powierzchni pojawiają się liście, które dokładnie pokazują, jak ten strumyk płynie…

Kata jest zapisem emocji, skupienia, działania a czasami pozornego lenistwa, które bardzo łatwo może wprowadzić przeciwnika w błąd grożący jemu … przegraną.

W każdej szkole Karate, istnieje swój własny zapis kata. Przypomnimy, że są to po prostu opowiadania, lub jak kto woli zapis doświadczenia ich autorów. Karate-dō Tsunami® również posiada taki zapis. Własny, unikalny. Jednak to, co wyróżnia nas wśród wielu ćwiczących, to znajomość kata różnych szkół. Wystarczy zajrzeć do DANKAI – systemu stopni, by przekonać się, że oprócz kata Karate-dō Tsunami® zdający prezentuje wybrany pion kata danej szkoły.

Uniwersalność tego podejścia polega na tym, że można poznawać materiał, który pasuje do naszych możliwości psycho-motorycznych, budowy ciała, wagi, wzrostu itd.