Otwieramy oczy, kiedy prowadzący instruktorzy do materiału technicznego w Karate, wplatają różne inne ćwiczenia, znane z wielu innych dyscyplin sportowych. Tak już jest, że podczas treningu osiągnięcie dobrego rezultatu nie zawsze jest związane z wykonaniem ruchu – techniki Karate.

Wiedza na nasz temat (ciała, diety, biomechaniki) jest coraz większa. Możemy więcej i … więcej. Czasami nie oznacza to zwiększenia eksploatacji naszego organizmu. Więcej. To właśnie ta wiedza, dzisiaj coraz łatwiej dostępna, przynosi wiele zaskakujących rezultatów.

Ada i Monika w akcji

Okazuje się bowiem, że trening Karate by był efektywny, wystarczy by odbywał się regularnie w stałych ramach czasowych np. 3 x w tygodniu o tych samych porach z zachowaniem czasu na regenerację organizmu i zachowanie diety.

Ada, Janek i Piotr. Klasa sama w sobie

Co zresztą nie oznacza, że w pozostałe dni taki trening należy odłożyć na bok. Wręcz przeciwnie. Wystarczy w pozostałe dni technikę tę, nad którą pracujemy powtórzyć w dość krótkim czasie – poświęcając jej najwyżej 15 minut, a rezultaty zaskoczą nas dość szybko.

Dlaczego?

Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć już niedługo, podczas szkoleń, które zawarliśmy w program o nazwie Master Class. Więcej… wkrótce!