25.07.2020

Który z punktów Programu ideowego Karate-dō Tsunami jest najtrudniejszym do zrealizowania?