Powrót do kata jest zawsze bardzo ciekawym doświadczeniem. Nie chodzi tylko o ruch. W kata mamy określone techniki, które są ułożone w konkretne grupy. Czas, dokładność, szybkość.

Niektóre sekwencje ruchu wykonujemy powoli innym razem szybko. W dodatku zwroty i oddychanie, bo jeżeli w kata występuje około 40 technik, to wykonanie ich z zachowaniem wszelkich zasad, dotyczących samej formy kata i przy zachowaniu elementów wykonania techniki… staje się nie lada wyzwaniem.

Dokładność. Niektórzy mówią staranność

Z drugiej strony, jeżeli w ogóle taka istnieje, kata to także forma aktywnej medytacji… tylko tyle, że w ruchu. Choć sensei Mirosław często powtarza, że najwięcej o wykonaniu kata mówią właśnie te krótkie przerwy, pomiędzy wykonaniem każdego ruchu… Tylko tyle, że tam nie ma przerwy…

Aneta i Maja są bardzo szczegółowe

Trening kata zawsze daje powód do myślenia, poszukiwania odpowiedzi na wiele pytań. Więcej na ten temat już niedługo w innym poście.