Program ideowy

Poniżej prezentujemy PROGRAM IDEOWY. Pierwsze podwaliny tego programu powstawały na początku lat 80. poprzedniego wieku. Rozwiązania, które są tutaj uwzględnione nie istnieją w żadnym z innych projektów szkoleniowych. Siłą tego programu jest wiara w świadome postępowanie każdego ze studentów, oparte o dogłębną analizę i rozwój, którego podstawą jest wiedza oraz indywidualne możliwości psycho-motoryczne każdego studenta.

イデオロギープログラム

 • Powrót do doktryny Karate-dō Daruma. Celem w Karate-dō Tsunami jest osiągnięcie:
  – Bodai = stanu jedności ducha i ciała,
  – Nehan = stanu jedności i harmonii z otoczeniem.
  Środkami do osiągnięcia celu są stosowane w jednakowym stopniu:
  – Zen = ćwiczenia medytacyjne,
  – Karate = ćwiczenia fizyczne.
 • Sztuka walki w Karate-dō Tsunami służy do zrozumienia wartości życia własnego oraz innych ludzi.
 • Nie istnieje styl najlepszy. Wszystkie wnoszą do Karate-dō określone wartości. W Karate-dō Tsunami dąży się do opanowania i analizy dorobku różnych stylów bez skłaniania się w stronę któregokolwiek z nich. Unika się przez to zahamowań wywołanych jednostronnością rozwiązań jednego stylu.
 • Odrzucenie „kultu mistrzów”. Warunkiem postępu w Karate-dō Tsunami jest wiara we własne możliwości. Celem procesu szkoleniowego jest rozwój refleksji i krytycznej oceny oraz świadomości i inicjatywy każdego studenta.
 • Wszechstronne wykorzystanie zasad równości i demokracji:
  – w procesie podejmowania decyzji,
  – w procesie szkoleniowym.

Dankai | System stopni

Współpraca

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Nota prawna

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrował nazwę Karate-dō Tsunami®,
jako nazwę własną Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami®.