Realizacja egzaminów

Zasady składania egzaminów na poszczególne stopnie szkoleniowe w Związku Sportowym Polska Federacja Karate-dō Tsunami®. Zostały one opracowane na podstawie tych, które istniały na początku kształtowania się Karate-dō Tsunami®.

Zgodnie z przyjętymi regulaminami, zasady opublikowane na stronach WWW są obowiązującymi od dnia publikacji. Prace nad nimi trwały dość długo. Należy tutaj szczególnie podziękować za czas poświęcony: Marcie Grzegorzewskiej, Zbigniewowi Kocińskiemu i Mirosławowi Pawlińskiemu.

Prace nad nimi trwały dość długo. Należy tutaj szczególnie podziękować za czas poświęcony: Marcie Grzegorzewskiej, Zbigniewowi Kocińskiemu i Mirosławowi Pawlińskiemu.

Dankai | System stopni

Współpraca

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Nota prawna

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrował nazwę Karate-dō Tsunami®,
jako nazwę własną Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami®.